Εγγύηση

 Οι εγγυήσεις των προϊόντων είναι αυτές των επισήμων αντιπροσωπειών της Ελλάδος και το service αυτών εκτελείτε στα κεντρικά service των εταιρειών ή στα εξουσιοδοτημένα service σε όλη την Ελλάδα. Το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς αναφέρεται στα στοιχεία του προϊόντος. Απαραίτητες προϋποθέσεις για να γίνει δεκτή η εγγύηση ενός προϊόντος είναι η απόδειξη - ημερομηνία αγοράς (ή φωτοτυπά αυτής), σωστή χρήση του προϊόντος, η τήρηση των οδηγιών χρήσης, η συντήρηση και καθαρισμός του προϊόντος. Η εγγύηση ενός προϊόντος καλύπτει μόνο το κόστος των ανταλλακτικών (όσων αναφέρονται στης οδηγίες χρήσης του προϊόντος) και των εργατικών και σε καμία περίπτωση τα έξοδα αποστολής.


 Η εγγύηση καλύπτει επισκευή της συσκευής για βλάβη που οφείλεται σε κατασκευαστικό πρόβλημα και δεσμεύει την εταιρία σε επαναφορά στην αρχική καλή λειτουργία του προϊόντος. Σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει αντικατάσταση του προϊόντος ή χρηματική αποζημίωση.