Menu
Your Cart

Πρόγραμμα εξοικονόμησης κατ' οίκον

   Η ΑΦΟΙ ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗ ΟΕ με την εταιρεία ISOMAT συνεργάζεται στον χώρο της εφαρμογής συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης και διαθέτει υψηλής ποιότητας και μεγαλη γκάμα προιόντων που περιλμβάνει αστάρια, κόλλες θερμομονωτικών πλακών, καθώς και σοβάδες (τσιμεντοειδείς,ακρυλικούς,σιλικονούχους)  σε μεγάλη ποικιλία αποχρώσεων.

Διαθέτουμε πιστοποιημένα συνεργεία με εξειδικευμένους και πιστοποιημένους τεχνίτες μονωτές.

Είμαστε ειδικοι στίς μονώσεις (θερμομόνωση, υγρομόνωση, στεγανοποίηση).

 

Τι είναι το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»;

Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του.

Ποιό αναλυτικά τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα

Ποιες κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν;
Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων (χωρίς επιπλέον προϋπόθεση) που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ.
  • Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
 

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη, ενώ στις πολυκατοικίες όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια. Επίσης, εντάσσονται κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελευταίων τριών ετών.

Ποιός μπορεί να ενταχθεί στο Πρόγραμμα – Με ποια κίνητρα;

Η ένταξη στο πρόγραμμα γίνεται με βάση την οικογενειακή κατάσταση και το εισόδημά σας. 
 

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες κινήτρων (Α1’, Α2’ και Β’), στις οποίες οι ωφελούμενοι εντάσσονται ανάλογα με το εισόδημά τους:

Δικαίωμα Ένταξης στο Πρόγραμμα   Κίνητρα

 

Η ένταξη στο πρόγραμμα είναι μία συνεχής διαδικασία έως την εξάντληση των πόρων ανά περιφέρεια. 

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΜΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΘΕΡΜΟΚΑΜΕΡΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

Η θερμογραφία είναι μία μη καταστρεπτική μέθοδος. Πραγματοποιείται με τη χρήση θερμοκάμερας η οποία παράγει μια εικόνα που καταγράφει την ακτινοβολία της θερμοκρασίας. Η θερμική ακτινοβολία εξαρτάται από την επιφανειακή θερμοκρασία.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για να ενταχθείτε στο πρόγραμμα επιδότησης εξοικονόμηση κατ οίκον, θα χρειαστεί να προσκομίσετε μια σειρά από δικαιολογητικά και πιστοποιητικά. Για τη μεγαλύτερη διευκόλυνση σας τα παρουσιάζουμε αναλυτικά παρακάτω, 

Προτού σας παρουσιάσουμε παρακάτω αναλυτικά τα δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε για την επιδότησή σας από το εξοικονόμηση κατ οίκον, σας ενημερώνουμε ότι εδώ μπορείτε να βρείτε τα πλέον κατάλληλα συνεργεία που έχουν ήδη συνεργαστεί με αρκετούς πελάτες για εργασίες του προγράμματος. 

Ας δούμε λοιπόν τον παρακάτω πίνακα με τα δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε για να προχωρήσετε την αίτηση επιδότησης από το εξοικονόμηση κατ οίκον, είτε πρόκειται για διαμέρισμα – μονοκατοικία, είτε για ολόκληρη πολυκατοικία.

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ
ΓΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ / ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ
ΓΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ

 

1) Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), που θα εκδοθεί από τον ενεργειακό επιθεωρητή σε δυο στάδια της αίτησή σας.

 

1) Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), που θα εκδοθεί από τον ενεργειακό επιθεωρητή σε δυο στάδια της αίτησή σας.

 

2) Δελτίο Ταυτότητας του φυσικού προσώπου που κάνει την αίτηση ένταξης στο εξοικονόμηση κατ οίκον. Εναλλακτικά μπορείτε να προσκομίσετε το Διαβατήριό σας.

 

2) Δελτίο Ταυτότητας του φυσικού προσώπου που κάνει την αίτηση ένταξης στο εξοικονόμηση κατ οίκον και αποτελεί εκπρόσωπο της πολυκατοικίας. Εναλλακτικά μπορείτε να προσκομίσετε το Διαβατήριό σας.

 

3) Οικοδομική Άδεια για το κτήριο που κάνετε αίτηση επιδότησης στο εξοικονόμηση κατ οίκον ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο που να το νομιμοποιεί.

 

3) Οικοδομική Άδεια για το κτήριο που κάνετε αίτηση επιδότησης στο εξοικονόμηση κατ οίκον ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο που να το νομιμοποιεί.

 

4) Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ) ή λογαριασμός της ΔΕΗ (ή άλλου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας).

 

4) Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ) ή λογαριασμός της ΔΕΗ (ή άλλου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας).

 

5) Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων για τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης που θα γίνουν μέσα από το εξοικονόμηση κατ οίκον.

 

5) Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων για τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης που θα γίνουν μέσα από το εξοικονόμηση κατ οίκον.

 

6) Οικονομικές Προσφορών υποψηφίων αναδόχων προμηθευτών, των εταιρειών δηλαδή με τις οποίες θα συνεργαστείτε για τις παραπάνω εργασίες στα πλαίσια του εξοικονόμηση κατ οίκον. Η προσκόμισή τους στην τράπεζα δεν είναι υποχρεωτική

 

6) Οικονομικές Προσφορών υποψηφίων αναδόχων προμηθευτών, των εταιρειών δηλαδή με τις οποίες θα συνεργαστείτε για τις παραπάνω εργασίες στα πλαίσια του εξοικονόμηση κατ οίκον. Η προσκόμισή τους στην τράπεζα δεν είναι υποχρεωτική.

 

7) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του προσώπου που αιτείται την ένταξη στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ οίκον

 

7) Έντυπο Επιμερισμού Κόστους βάσει των προσφορών, ανά ιδιοκτησία της πολυκατοικίας. Το παρόν έντυπο πρέπει να υπογραφεί από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και από όλους τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες, ώστε να κατατεθεί για την επιδότηση του εξοικονόμηση κατ οίκον.

 8) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 των συγκύριων του ακινήτου 

8) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του εκπροσώπου της πολυκατοικίας.

 

9) Το τελευταίο (πιο πρόσφατο) Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος του ατόμου που αιτείται την επιδότηση από το εξοικονόμηση κατ οίκον

 

9) Ομοίως με ένταξη στο εξοικονόμηση κατ οίκον για μονοκατοικία (βλ. αριστερά), όμως κατατίθεται από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη.

 

10) Το τελευταίο (πιο πρόσφατο) αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) του ατόμου που κάνει την αίτηση, εφόσον η συγκεκριμένη κατοικία χρησιμοποιείται από τον ίδιο. Αν όμως η χρήση του ακινήτου έχει αλλάξει πρόσφατα και δεν αποδεικνύεται από το Ε1, χρειάζεται να καταθέσετε στην αίτηση για το εξοικονόμηση κατ οίκον μια Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για τη χρήση του κτηρίου ως κατοικία.

 

10) Ομοίως με ένταξη στο εξοικονόμηση κατ οίκον για μονοκατοικία (βλ. αριστερά), όμως κατατίθεται από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη.

 

11) Σε περίπτωση που δεν προσκομίσετε το ΕΤΑΚ που αναφέρεται παραπάνω, οφείλετε να καταθέσετε αντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9).

 

11) Ομοίως με ένταξη στο εξοικονόμηση κατ οίκον για μονοκατοικία (βλ. αριστερά), όμως κατατίθεται από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη.

 

12) Εφόσον η κατοικία δεν χρησιμοποιείται από εσάς αλλά από κάποιον τρίτο, τότε χρειάζονται κάποια επιπλέον έγγραφα για την αίτηση του εξοικονόμηση κατ οίκον. 

- Για σπίτια που ενοικιάζοντα&io