Net Metering

Posted by dkalavr 04/01/2015 0 Comment(s) Νέα της εταιρείας,

NET METERING:

 

1) Λίγα Λόγια για το net metering

 

 Από τον Ιανουάριο του 2015 τέθηκε σε ισχύ η δυνατότητα αυτοπαραγωγής ενέργειας με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) σε κάθε κτίριο (κατοικία ή επιχείρηση) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες).

Με απλά λόγια τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να παράγουν μόνα τους το ρεύμα που καταναλώνουν σε ετήσια βάση ενώ παράλληλα θα είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο της ΔΕΗ.  Σε περίπτωση που χρειαστούν επιπλέον ρεύμα το παίρνουν από το δίκτυο της ΔΕΗ ενώ στην περίπτωση που έχουν περίσσεια ρεύματος τότε αυτό πιστώνεται στο λογαριασμό τους στη ΔΕΗ.

 

2) Τι είναι το net metering:

 

 Με το net metering μπορεί κάποιος να παράγει το δικό του ρεύμα με φωτοβολταϊκά στον (οικιακό ή επαγγελματικό) του χώρο.

 Όταν παράγεται περισσότερο ρεύμα από αυτό που χρησιμοποιείται αυτό μπορεί να μετρηθεί και να αποθηκευτεί στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. Όταν δεν υπάρχει αρκετή ηλιοφάνεια για παραγωγή (το βράδυ πχ) μπορεί να γίνει χρήση του αποθηκευμένου ρεύματος. Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν αγοράζει το ρεύμα, απλά το μετράει και το αποθηκεύει. Έτσι, η αυτοπαραγωγή με net metering δεν απαιτεί την εγκατάσταση ακριβών μπαταριών.

 Εάν καταναλώνετε περισσότερο ρεύμα από αυτό που παράγετε, θα χρειαστεί να πληρώσετε για την διαφορά στον πάροχο σας. Εάν όμως παράγετε περισσότερο από αυτό που καταναλώνετε αυτό αποθηκεύεται για έως και έναν χρόνο μετά τον οποίο μηδενίζεται σαν πίστωση. Για αυτόν τον λόγο μία εγκατάσταση συμφέρει να παράγει περίπου όσο καταναλώνετε, ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο.

 

Με δυο λόγια: Επί της ουσίας, «στην πράξη το net-metering επιτρέπει στον καταναλωτή να χρησιμοποιεί το ηλεκτρικό δίκτυο σαν μια μεγάλη μπαταρία, μηδενίζοντας έτσι το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος»

 

3) Αδειοδότηση & Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα: 

 Η αδειοδοτική διαδικασία που απαιτείται για την διασύνδεση με το δίκτυο ενός Φ/Β συστήματος είναι απλή και η εταιρεία μας ''ΑΦΟΙ ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗ Ο.Ε.'' διαθέτοντας την εμπειρεία αλλά και τα μέσα, μπορεί να αναλαβει ως το τέλος τη διεκπεραίωση όλων των σταδίων αυτής της ενέργειας. 

Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν ιδιώτες, επαγγελματίες, επιχειρήσεις και δημόσιοι φορείς. Αρκεί να τους ανήκει ο χώρος της εγκατάστασης ή να έχουν νόμιμη χρήση (ενοικιαστήριο, παραχωρητήριο κτλ) μαζί με την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου (παραχώρηση της χρήσης του χώρου για το φωτοβολταϊκό σύστημα). Επίσης θα πρέπει η ενεργή παροχή κατανάλωσης να είναι στο όνομα του αυτοπαραγωγού.

4) Γιατί Net Metering?

Ο ιδιώτης ή ο επαγγελματίας δεν εξαρτάται από το κράτος για να επιδοτηθεί και για να αποσβέσει το κόστος της επένδυσης του αφού δεν υπάρχει χρηματική δοσοληψία με την πολιτεία και επομένως δεν υπάρχουν έσοδα από feed-in tariffs Ο ιδιώτης ή ο επαγγελματίας προπληρώνει την ηλεκτρική του ενέργεια για τα επόμενα 25 χρόνια με χαμηλό σταθερό κόστος  και δεν νοιάζεται για τις ετήσιες αυξήσεις της ΔΕΗ Tο κόστος ηλεκτρικού ρεύματος συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων για τη μεταφορά του σε συνδυασμό με τις ανταγωνιστικές τιμές προμήθειας και εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών συστημάτων, καθιστούν την επιλογή του Net Metering συμφέρουσα για την πλειονότητα των νοικοκυριών αλλά και των επιχειρήσεων. Δίνει κίνητρο ώστε να καλυφθεί ένα μεγάλο μέρος των ενεργειακών αναγκών, συμπεριλαμβανομένης της θέρμανσης χρησιμοποιώντας ηλεκτρική ενέργεια και δίνει ώθηση σε εναλλακτικές και σύγχρονες μορφές θέρμανσης όπως οι αντλίες θερμότητας κάνοντας έτσι ένα βήμα παραπάνω για την απεξάρτηση από τις διακυμάνσεις της τιμής του ρυπογόνου πετρελαίου ή του φυσικού αερίου. Η κατανάλωση γίνεται κοντά στην παραγωγή μειώνοντας τις απώλειες που παρατηρούνται κατά τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργεια. Η χώρα μας απαλλάσσεται από ενεργειακές εξαρτήσεις και τις διακυμάνσεις του κόστους Μειώνονται οι εκπομπές CO2 Μειώνεται η επιβάρυνση του περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων των γειτονικών περιοχών σε εργοστάσια παραγωγής ρεύματος με ορυκτά καύσιμα.

 

5) Πού υποβάλλεται η αίτηση σύνδεσης και τι επισυνάπτεται;

 Προκειμένου για εγκαταστάσεις κατανάλωσης που συνδέονται στο δίκτυο ΧΤ, η αίτηση σύνδεσης υποβάλλεται στην αρμόδια τοπική μονάδα του ΔΕΔΔΗΕ (Περιοχή). Για εγκαταστάσεις κατανάλωσης που συνδέονται στο δίκτυο ΜΤ, η αίτηση σύνδεσης υποβάλλεται στην έδρα της αρμόδιας Διεύθυνσης Περιφέρειας του ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου για συστήματα που συνδέονται στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και στην αρμόδια τοπική μονάδα του ΔΕΔΔΗΕ (Περιοχή ΔΕΔΔΗΕ) για συστήματα που συνδέονται στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται στο έντυπο αίτησης για το στάδιο αυτό (υποδείγματα διαθέσιμα στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ). Η αίτηση σύνδεσης παραλαμβάνεται και πρωτοκολλείται μόνον εφόσον τα στοιχεία της αίτησης, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και στοιχεία είναι πλήρη και ορθώς συμπληρωμένα. Προϋπόθεση είναι να έχει εκπονηθεί η σχετική τεχνική μελέτη από κατάλληλης ειδικότητας μηχανικό και να έχει επιλεγεί ο τύπος του εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί.

 

6) Ποιά διαδικασία ακολουθείται μετά;

 Η αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ (Περιοχή-Περιφέρεια) προβαίνει εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή της αίτησης στην έγγραφη διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης προς τον αιτούντα. Η προσφορά περιλαμβάνει την περιγραφή των έργων και εργασιών που θα εκτελέσει ο ΔΕΔΔΗΕ για τη σύνδεση και την συνολική σχετική δαπάνη, καθώς και τις εργασίες και ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί ο ενδιαφερόμενος για την υλοποίηση της σύνδεσης. Η προσφορά ισχύει για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής της. Ειδικότερα για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, η Προσφορά Σύνδεσης θα χορηγείται εφόσον υπάρχει διαθέσιμο περιθώριο φωτοβολταϊκής ισχύος στο συγκεκριμένο ηλεκτρικό σύστημα.

 

7) Πότε υπογράφεται Σύμβαση Σύνδεσης για το ΦΒ σύστημα αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό;

Ο ενδιαφερόμενος εντός του τριμήνου χρονικού διαστήματος ισχύος της προσφοράς υποβάλλει αίτηση για την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης (υπόδειγμα διαθέσιμο στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ) στην αρμόδια μονάδα ΔΕΔΔΗΕ (Περιοχή/Περιφέρεια), προσκομίζοντας τα πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται για το στάδιο αυτό, όπως αναφέρονται στο σχετικό έντυπο αίτησης. Η Περιοχή ειδοποιεί τον ενδιαφερόμενο για τη διαδικασία καταβολής της δαπάνης σύνδεσης και την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης. Τυχόν άπρακτη παρέλευση του τριμήνου χρονικού διαστήματος (χωρίς υπογραφή σύμβασης και καταβολή της σχετικής δαπάνης) συνεπάγεται αυτοδίκαιη λήξη της προσφοράς σύνδεσης.

 

8) Πότε γίνεται η καταμέτρηση και πότε η εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού μεταξύ παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας;

 Η καταμέτρηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας του φωτοβολταϊκού συστήματος, καθώς και της εισερχόμενης και εξερχόμενης από και προς το Δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιείται ταυτόχρονα από το ΔΕΔΔΗΕ, κατά τον υφιστάμενο κύκλο καταμέτρησης που διέπει την εγκατάσταση κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού. Ο Προμηθευτής πραγματοποιεί τη διαδικασία του ενεργειακού συμψηφισμού στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς ρεύματος, με βάση τα στοιχεία καταμέτρησης του ΔΕΔΔΗΕ ανάλογα με τον κατά περίπτωση κύκλο καταμέτρησης. Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτή η λήψη των ενδείξεων κατά την ημερομηνία της προγραμματισμένης καταμέτρησης, ο συμψηφισμός θα γίνεται αμέσως μόλις διενεργηθεί η επόμενη τακτική καταμέτρηση.  

 

Νομoθετικό Πλαίσιο Με το Ν.4203/2013 (ΦΕΚ 235Α/1‐11‐2013) θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά η δυνατότητα των  καταναλωτών να κάνουν χρήση του Νet Μetering. Οι ρυθμίσεις αυτές τροποποιήθηκαν με το Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85Α/7‐4‐2014) ενώ στις 30/12/2014 υπογράφηκε η τελική υπουργική απόφαση σύμφωνα με την οποία καταρτίζεται το Ειδικό Πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς για την κάλυψη ιδίων αναγκών τους, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού. Το Πρόγραμμα αφορά σταθερά φωτοβολταϊκά συστήματα τα οποία εγκαθίστανται στον ίδιο ή όμορο χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης τις οποίες τροφοδοτούν και οι οποίες συνδέονται στο Δίκτυο. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορεί να εγκαθίστανται επί κτιρίων ή επί εδάφους ή άλλων κατασκευών, περιλαμβανομένων και αυτών του πρωτογενούς τομέα, σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ετικέτες: Net Metering